Alleen al in Nederland zijn er ruim 600.000 mensen bekend met Diabetes mellitus. Jaarlijks komen daar ongeveer 70.000 patiënten bij. Dit ziektebeeld kenmerkt zich door verschillende ongemakken, waaronder problemen met ogen en nieren, maar ook met de voeten.

Het is belangrijk dat Diabetespatiënten regelmatig een bezoek brengen aan een deskundige pedicure. De combinatie van minder gevoel in voet en been (Neuropathie) en slechtere doorbloeding in de bloedvaten van voet en been (Angiopathie), zorgt dat wondjes onopgemerkt kunnen ontstaan en minder snel kunnen genezen. Dit wil echter niet zeggen dat iedere diabetes patiënt daadwerkelijk last krijgt van zijn of haar voeten. Wanneer we dit uitdrukken in percentages zien we dat ongeveer 10% tot 25% van alle diabetespatiënten last krijgt van een ulcus aan de voet. Daarom is het van groot belang dat alle diabetes patiënten goede voetverzorging krijgen en jaarlijks worden gescreend door een daarvoor geschoolde pedicure of bijvoorbeeld een podotherapeut.

Screening

Diabeten worden extra gescreend op gevoelsstoornissen. Door te screenen op risico factoren kunnen eventuele complicaties vroegtijdig ontdekt worden. De jaarlijkse screening kan door verschillende instanties worden uitgevoerd.

Tien gouden tips voor een diabetespatiënt

bron: VoetVak, januari 2008
  1. Bekijk en betast uw voeten dagelijks, of laat dat door een huisgenoot doen. Als dat niet mogelijk is kunt u uw voeten met behulp van een spiegel bekijken. Wondjes en/of verkleuringen moeten direct behandeld worden.
  2. Zorg voor gave wollen sokken, zonder harde naden en stoppen. Draag geen knellende sokken of kousophouders.
  3. Loop niet op blote voeten. Bescherm uw voeten met goed schoeisel. Loop nieuw schoeisel voorzichtig in.
  4. Loop niet te lang achter elkaar, las voldoende rustpauzes in. Inspecteer na iedere wandeling uw voeten. Ook in de vakantie.
  5. Loop met kleine passen, bij grote passen moeten uw voeten sneller afwikkelen waardoor er gemakkelijk blaren of wondjes ontstaan.
  6. Betast uw schoenen voordat u ze aantrekt. Steentjes, uitstekende spijkers en hard geworden naden voelt u met uw voeten niet op tijd.
  7. Neem dagelijks een lauw voetenbad, droog of dep ze af. Controleer het water met een badthermometer. Wrijf uw voeten in met een paar druppels olie of speciale voetbalsem voor diabetespatiënten.
  8. Gebruik nooit een hete kruik, draag liever wollen bedsokken.
  9. Ga regelmatig naar een deskundige voetverzorger, ga nooit zelf aan de slag.
  10. Neem bij alle bijzonderheden contact op met een deskundige.

Controle

Goede bloedsuikerwaarden zijn van groot belang om complicaties zoals de diabetische voet te voorkomen. Ook als u net diabetes heeft. Regelmatige controle is belangrijk. Zowel door uzelf (dagelijks) als door de pedicure, podotherapeut of in de voetpoli (minimaal 1 keer per jaar). Aarzel niet om dit te doen: het spaart uw voeten!

Word Lid

De Diabetesvereniging Nederland behartigt de belangen van alle mensen met Diabetes. Als lid van de DVN ontvangt u maandelijks het tijdschrift Diabc met daarin veel informatie over diabetes.

www.diabetesvereniging.nl